Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Παπανδρέου, Βρυούλων, Ζορμπά στο Δήμο Καλαμαριάς
Τοποθεσία: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 1600 τ.μ.
Μελέτη: 2011
Πελάτης: Δήμος Καλαμαριάς - Τμήμα Μελετών - Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η μελέτη αφορά στη δημιουργία ενός οργανωμένου ελεύθερου χώρου αναψυχής με παιδότοπο, σε κενό οικόπεδο της συνοικίας Αγίου Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριάς. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην εφαρμογή εν γένει καμπύλων χαράξεων, για την απόδοση μιας μορφολογίας περισσότερο φιλικής προς την παιδική ηλικία. Η περίμετρος  του παιδότοπου οριοθετείται με τη διαμόρφωση πρανών, με στόχο τη δημιουργία ενός "φυσικού" ορίου ηχητικής και οπτικής προστασίας από την οδική κυκλοφορία. Η παιδική χαρά περιλαμβάνει δύο διακριτές υποενότητες παιχνιδιού,  που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, όπως επίσης επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς των παιδιών και σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή. Η είσοδος στο χώρο τοποθετείται σε προστατευμένο, κεντροβαρικό σημείο του πεζοδρόμου που αναπτύσσεται κατά μήκος της δυτικής παρειάς του οικοπέδου. Εκτός της οριοθετημένης επιφάνειας της παιδικής χαράς, η μελέτη προβλέπει επιπλέον χώρους στάσης, ανάπαυσης και κοινωνικής συνεύρεσης για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ στη βόρεια πλευρά του πάρκου, εντάσσεται η χάραξη τεθλασμένης πορείας για τη σύνδεση του χώρου με την υφιστάμενη διάβαση πεζών προς τις γειτονικές σχολικές εγκαταστάσεις. Η ενσωμάτωση στοιχείων υψηλής φύτευσης κρίθηκε αναγκαία σε όλη την περίμετρο του πάρκου, αλλά και εντός αυτού, περιμετρικά των δύο υποενοτήτων παιχνιδιού, τόσο για τη βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής,  όσο και για τη διασφάλιση επαρκούς σκίασης κατά τους εαρινούς και θερινούς μήνες.