Μελέτη αποκατάστασης Κτιρίου "Βίλλα Ρόσσα" στην πόλη της Κέρκυρας
Ανάθεση σε συνέχεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και εκπόνηση πλήρους μελέτης
Τοποθεσία: Κέρκυρα
Επιφάνεια: 954 τ.μ.
Μελέτη: 2014
Πελάτης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου της  Villa Rossa, η επανάχρησή του ως πολιτιστικού χώρου και χώρου εκθέσεων, η αποκατάσταση των βοηθητικών κτισμάτων επί του οικοπέδου ως υποστηρικτικών για την νέα λειτουργία του κτηρίου, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος. Η τελική πρόταση οργάνωσης διαμορφώθηκε έτσι ώστε το κτιριακό σύνολο να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, μέσω ήπιων παρεμβάσεων και με σεβασμό προς τον αυθεντικό χαρακτήρα του , σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.