Κέντρο εκπαίδευσης κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης Α.Μ.Ε.Α. Κυκλάδων
Τοποθεσία: Σύρος, Κυκλάδες
Επιφάνεια: 1843 τ.μ.
Μελέτη: 1998
Κατασκευή: 1999
Πελάτης: Τεχνική Θεσσαλίας Ε.Π.Ε.

Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο γραφειακούς χώρους, όπως επίσης δωμάτια διαμονής και θεραπείας Α.Μ.Ε.Α. Η πρόταση οργανώνεται ως καθαρή  και εύληπτη αρχιτεκτονική σύνθεση λιτών, πρισματικών όγκων.