Μελέτη - Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού, Δήμος Γέρακα
Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Τοποθεσία: Γέρακας, Αττική
Επιφάνεια: 677 τ.μ.
Μελέτη: 2010
Πελάτης: ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμό για τη μελέτη ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού, δυναμικότητας 52 παιδιών (40 νηπίων και 12 βρεφών) στο Δήμο Γέρακα. Η σύνθεση αποτελείται από δύο βασικούς κτιριακούς όγκους που συντίθενται σε σχήμα Γ, διαμορφώνοντας την προστατευμένη, εσωτερική αυλή του συγκροτήματος. Το σύνολο χαρακτηρίζεται από  διακεκριμένες και εναλλασσόμενες μορφές και χρώματα, έντονες μεταβολές φυσικού και τεχνητού φωτισμού και διαβαθμίσεις στα ύψη των χώρων, έτσι ώστε να δημιουργούνται ξεχωριστές εμπειρίες και ερεθίσματα για τους μικρούς χρήστες.