Προεντεταμένη Οδική Γέφυρα Χίου
Τοποθεσία: Χίος
Επιφάνεια: Συνολικό Μήκος: 90 μ.
Μελέτη: 2004
Πελάτης: Ν.Α. Χίου

Η γέφυρα εξυπηρετεί την κυκλοφορία της οδού Χίου - Μεστών πάνω από την οδό Χίου - Καρφά.
Το πλάτος του καταστρώματος είναι 11.15μ, αποτελείται από τρία ανοίγματα 20+46+20μ και το ύψος των βάθρων είναι 12μ.
Ο φορέας της γέφυρας είναι προεντεταμένος μορφής κιβωτίου με δύο κυψέλες και εξωτερικούς προβόλους, τα βάθρα τοιχοειδή και η θεμελίωση είναι επιφανειακή.
Η γέφυρα κατασκευάζεται με συμβατικό ξυλότυπο.