Βελτίωση - Επέκταση υφιστάμενης Γέφυρας στην Επισκοπή Κύπρου
Τοποθεσία: Επισκοπή, Κύπρος
Επιφάνεια: Συνολικό Μήκος: 83.6 μ.
Μελέτη: 2011
Πελάτης: Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Κυπριακή Δημοκρατία

Η υφιστάμενη γέφυρα εξυπηρετεί την κυκλοφορία της επαρχιακής οδού Λεμεσού - Πάφου υπεράνω του ποταμού Κούρρη. Στα πλαίσια του νέου ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής προέκυψε η ανάγκη για διαπλάτυνση της διατομής της γέφυρας.
Η υφιστάμενη γέφυρα έχει πλάτος καταστρώματος 7,00μ και αποτελείται από επτά ανοίγματα μήκους 10,45m, 12,60m, 12,50m, 12,60m, 12,50m, 12,50m, 10,45m. Ο φορέας του καταστρώματος είναι μορφής πλακοδοκού από ωπλισμένο σκυρόδεμα.
Στα πλαίσια της μελέτης αναβάθμισης - διαπλάτυνσης σχεδιάστηκε η τροποποίηση του υφιστάμενου καταστρώματος μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων δοκών και του καταστρώματος με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος και κατασκευής ισοδύναμης διατομής για την διαπλάτυνση που θα εδράζεται επί νέων παράλληλων βάθρων.
Λόγω της ανεπάρκειας των υφιστάμενων άοπλων βάθρων να παραλάβουν τα σεισμικά φορτία σχεδιασμού το νέο κατάστρωμα συνδέεται με τα νέα βάθρα με ελαστομεταλλικά εφέδρανα με δέσμευση στην εγκάρσια διεύθυνση και στα υφιστάμενα βάθρα με εφέδρανα με δυνατότητα ολίσθησης.