Μελέτη Ριζικής Ανακαίνισης και Στατικής Ενίσχυσης των Κτιρίων Κ12 & Κ14 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Επιφάνεια: 4.000 τ.μ.
Μελέτη: 2021-2023
Πελάτης: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης για το έργο στατικής ενίσχυσης, ριζικής ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης δύο κτιρίων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.