Αποκατάσταση του πρώην ΑΗΣ ΦΑΛΗΡΟΥ
Τοποθεσία: Νέο Φάληρο, Αθήνα
Επιφάνεια: 9.600 τ.μ.
Μελέτη: 2013 - 2016
Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αποκατάσταση του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος του πρώην Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Φαλήρου ιδιοκτησίας Δ.Ε.Η. Α.Ε. , με στόχο τη διάσωση ενός από τα σημαντικότερα διατηρητέα μνημεία βιομηχανικής κληρονομίας της Αττικής. Το κτίριο κατασκευάστηκε κατά το 1902 και αποτελείται από τρία επιμήκη κτίρια που αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα με φέροντα οργανισμό από αργολιθοδομή και στέγη με μεταλλικά ζευκτά.  Οι διαστάσεις σε κάτοψη κάθε κτιρίου είναι περίπου 84m x 20m και το ύψος των τοίχων φτάνει τα 12m. Η κατασκευή είναι ασφαλής να παραλάβει τα φορτία που προκύπτουν από τις στατικές δράσεις άλλα όχι από  τις σεισμικές. Οι διαμήκεις τοίχοι του κτιρίου ενισχύονται με κατακόρυφη εσωτερική προένταση και στο εσωτερικό του κτιρίου κατασκευάζονται μεταλλικά πλαίσια που φέρουν την στέγη και συγκρατούν και την τοιχοποιία.