Στατική μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου
Τοποθεσία: Βόλος
Επιφάνεια: 5089 τ.μ.
Μελέτη: 2012 - 2013
Πελάτης: Δήμος Βόλου

Το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου είναι από ωπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 60. Αποτελείται από δύο στατικά ανεξάρτητους φορείς, το κτίριο της αίθουσας και το κτίριο της σκηνής. Το κτίριο της αίθουσας με διαστάσεις κάτοψης περίπου 37m x 38m  έχει τρεις στάθμες και ένα υπόγειο και το κτίριο της σκηνής έχει πέντε στάθμες και διαστάσεις κάτοψης περίπου 15m x 20m.  Το κτίριο ενισχύεται με μανδύα ωπλισμένου σκυροδέματος και με FRP για τις δράσεις που προκύπτουν από τα σεισμικά φορτία.