Πλήρης στατική μελέτη του νέου βιολογικού καθαρισμού των ΕΛΠΕ
Τοποθεσία: Ελευσίνα
Μελέτη: 2010
Πελάτης: ASPROFOS A.E.

Αντικείμενο αποτελεί η μελέτη του biological treatment area (μονάδα βιολογικού καθαρισμού) του Wastewater treatment plant (unit 83), του Elefsis Refinery Upgrade Project (ERUP), που βρίσκεται στην Ελευσίνα σε απόσταση περίπου 27km δυτικά της Αθήνας, ιδιοκτησίας της Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ), που είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία πετρελαιοειδών. Η Μονάδα βιολογικού καθαρισμού αποτελείται από μια ορθογωνική δεξαμενή χωρισμένη σε επιμέρους τμήματα εσωτερικά, τα οποία είναι τα selector basin, pre-denitrification basin, nitrification basin και defasification basin. Τα τμήματα selector basin & degasification basin είναι περαιτέρω χωρισμένα και εσωτερικά. Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του unit 83 – Wastewater treatment plant και συνδέεται με τη μονάδα clarifier (μονάδα διαυγασης). Η Μονάδα clarifier αποτελείται από μια κυλινδρική δεξαμενή από σκυρόδεμα διαμέτρου 10μ, η οποία συνδέεται με τρεις μικρότερες ορθογωνικές δεξαμενές (clarified water & sludge tanks). Το ελεύθερο ύψος της κυλινδρικής δεξαμενής είναι 3.92m στα τοιχώματα.