Προφίλ

Η Ελληνική Μελετητική και Τεχνική Εταιρεία Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. εδρεύει στην Αθήνα και ιδρύθηκε το 1980 ως αποτέλεσμα συγχώνευσης παλαιότερων μελετητικών εταιρειών. Έκτοτε δραστηριοποιείται κυρίως στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και σε Μελέτες Στατικών, τόσο Δομικών κατασκευών όσο και Γεφυρών, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων. Στο πέρασμα των χρόνων λειτουργίας της,  η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο επιστημονικών συνεργατών σε διάφορους τομείς, ικανό να ανταπεξέλθει σε μελέτες υψηλών απαιτήσεων και ειδικών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα, σε στενή συνεργασία με τον πελάτη.