Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με μηχανικούς υψηλών προσόντων και υψηλής προσήλωσης στην επίτευξη στόχων (κυρίως αρχιτέκτονες μηχανικούς και δομοστατικούς πολιτικούς μηχανικούς). Μπορείτε να αποστέλλεται βιογραφικά στο c.maraveas@maraveas.gr .

Αυτή τη περίοδο, η εταιρεία ζητάει να προσλάβει μηχανικούς καθώς υπάρχουν οι κάτωθι ανοικτές θέσεις εργασίας:

1. Πολιτικός Μηχανικός με 3ετή εμπειρία τουλάχιστον σε μελέτες στατικών και κυρίως μελέτες ενισχύσεων (κωδικός ST-21-01).

2. Νέος Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικής κατεύθυνσης, με αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές και ευχέρεια σε τεχνικό λογισμικό (ενδεικτικά Staad.pro, SAP, Robot, Abaqus) (κωδικός ST-21-02).

3. Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος για σχεδιάση ξυλοτυπικών και οπλισμικών σχεδίων (κωδικός ST-21-03).

4. Aρχιτέκτονα μηχανικό απόφοιτο ΑΕΙ με τουλάχιστον τριετή εμπειρία και ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad , 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων , V-ray, Photoshop (κωδικός ARCH-21-02)

Βιογραφικά αποστέλλονται στο c.maraveas@maraveas.gr