Στατικές Μελέτες

Το Τμήμα Στατικών της Εταιρείας στελεχώνεται από έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, και δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο σε  μελέτες δομικών κατασκευών (ανέγερση νέων κτηρίων, ενισχύσεις, αναστυλώσεις, βιομηχανικά έργα), και τεχνικών έργων υποδομής (γέφυρες, σήραγγες κ.τ.λ.).  Η Εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την εκπόνηση μελετών για τον υπολογισμό πυραντοχής κατασκευών και αντιεκρηκτικού τύπου εγκαταστάσεις.