Ανακατασκευή κτηρίου Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ασπροπύργου
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος, Αττική
Επιφάνεια: 840 τ.μ.
Μελέτη: 2002
Κατασκευή: 2003
Πελάτης: Δήμος Ασπροπύργου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Η μελέτη αφορά στην πλήρη ανακατασκευή του κτηρίου Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ασπροπύργου, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.