Εγκαταστάσεις ΝΕΦΡΟΣ Ν. Ιωνίας Ε.Π.Ε.
Τοποθεσία: Ν. Ιωνία, Αθήνα
Επιφάνεια: 4500 τ.μ.
Μελέτη: 2008
Κατασκευή: 2012
Πελάτης: ΝΕΦΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.

Μελέτη αναδιαρρύθμισης, επισκευής, ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενου πενταόροφου κτιρίου γραφείων, και μετατροπή του σε μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης προσθήκη κατ' επέκταση υπογείου, για τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης.