Μεταλλική Κατασκευή Στήριξης 2 αντλιών (Jockey) πυρασφάλειας
Τοποθεσία: 70ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
Επιφάνεια: Διαστάσεις: μ/π/υ 18.45/1.46/1.70m
Μελέτη: 2008
Πελάτης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Ελλάς) A.E

Για την στήριξη των αντλιών δημιουργείται ένας δικτυωτός μεταλλικός φορέας, ο οποίος εδράζεται σε 4 σημεία επί του εδάφους εξωτερικά του χώρου των 2 παράλληλων δεξαμενών. Ειδικότερα, ο φορέας που δημιουργείται αποτελείται από δύο παράλληλα πλαίσια συνολικού μήκους 18.45m τοποθετημένα σε απόσταση 1.46m μεταξύ τους.