Η Εταιρεία Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ I.K.E. ιδρύθηκε το 1980 και δραστηριοποιείται κυρίως στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και σε Μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων.

  

Μετσόβου 11, 10682, Αθήνα
Τ: 210-88.42.905, 210-82.23.402
F: 210-88.22.685
E: info@maraveas.gr