Νέα Μεταλλική Γέφυρα Παλαιοχωρίου
Τοποθεσία: Τενάγη Φιλίππων - Καβάλα
Επιφάνεια: Συνολικό Μήκος: 67 μ.
Μελέτη: 2013
Πελάτης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ο φορέας του καταστρώματος της γέφυρας είναι μεταλλικό αμφιέρειστο δικτύωμα κάτω διάβασης, ενός ανοίγματος, συνολικού μήκους στον άξονα της οδού L=67,00 μ.
Τα δύο ακρόβαθρα είναι τοιχοειδή και ο φορέας του καταστρώματος εδράζεται στα ακρόβαθρα μέσω τεσσάρων ελαστομεταλλικών εφεδράνων.
Το δικτύωμα της γέφυρας (κύριες δοκοί) μορφώνεται από πρότυπες διατομές διπλού ταυ με παραβολική χάραξη του άνω πέλματος με ύψος 2μ στη στήριξη και 5.5μ στο άνοιγμα. Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι 5.30μ εκ των οποίων τα 2.75μ καταλαμβάνονται από την επιφάνεια κυκλοφορίας.
Τα ακρόβαθρα θεμελιώνουν σε επιφανειακή θεμελίωση επί εδάφους που έχει υποστεί προφόρτιση και βελτίωση με την κατασκευή χαλικοπασσάλων και με jet grouting.