Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, δεδομένης της μακρόχρονης εμπειρίας και παρουσίας του στο χώρο μέσα από υλοποιημένα έργα, συμμετοχές και σημαντικές διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, αναλαμβάνει την εκπόνηση ενός ευρέος φάσματος μελετών που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις [από απλές μονάδες κατοικίας έως σύνθετα κτιριακά συγκροτήματα πολλαπλών χρήσεων], αναπλάσεις δημοσίου χώρου, έργα αστικού σχεδιασμού, διαμορφώσεις αρχιτεκτονικής τοπίου, όπως επίσης πολεοδομικές και χωροταξικές επεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Κάθε έργο, αποτελεί μια νέα σχεδιαστική πρόκληση για την ομάδα μελέτης και αντιμετωπίζεται ως μοναδικό, σε δεδομένο χωρικό, χρονικό και πολιτιστικό πλαίσιο, με στόχο τη διαμόρφωση σύγχρονων προτάσεων και ολοκληρωμένων λύσεων που προσαρμόζονται στα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα, εξυπηρετώντας δημιουργικά τις ανάγκες του πελάτη.